Chalmers Sångkörs Turnékör


Välkomna till Chalmers Sångkörs Turnékonsert 2024!

Chalmers Sångkör grundades redan 1870 och är den äldsta och en av de största föreningarna vid Chalmers Tekniska Högskola. Genom åren har kören spridit sin sång till otaliga evenemang både lokalt, nationellt och internationellt. Varje år ger sig kören ut på en sommarturné och tidigare år har skutan gått till länder såsom Österrike, Spanien, Japan, Slovakien, Estland. Kvällens konsert markerar startskottet på årets turné till Berlin och programmet blir somrigt och varierat med nordisk musik av bland andra Alfvén, Bellman, Hovden, Åhlén med flera, men även några välkända internationella stycken.

Under ledning av: Daniel Andersson, Erik Bivrin, Hilding Rislund, Linnea Yu Hammarsten, Ofelia Fredriksson & Rebekka Handirk.

  • Tid: 25 maj, kl. 18.00
  • Plats: Johannebergskyrkan, Göteborg
  • Biljetter: Fri entré, ingen föranmälan krävs

Welcome to Chalmers Sångkör’s Tour Concert 2024!

Chalmers Sångkör (Chalmers Choir) was founded in 1870 and is the oldest and one of the largest associations at Chalmers University of Technology. Over the years, the choir has spread its songs to countless events locally, nationally, and internationally. Every year, the choir embarks on a summer tour, and in previous years, they have visited countries such as Austria, Spain, Japan, Slovakia, and Estonia. Tonight’s concert marks the beginning of this year’s tour to Berlin, and the program will be summery and varied, featuring Nordic music by composers such as Alfvén, Bellman, Hovden, Åhlén, and others, as well as some well-known international pieces.

Under the direction of: Daniel Andersson, Erik Bivrin, Hilding Rislund, Linnea Yu Hammarsten, Ofelia Fredriksson & Rebekka Handirk.

  • Date: May 25th, 6:00 PM
  • Location: Johannebergskyrkan, Göteborg
  • Tickets: Free admission, no pre-registration required