Chalmers kammarkör


Under ledning av Sara Kollberg Clarke bjuder Chalmers Kammarkör in till vårkonsert på pingstdagen. Ni är välkomna att lyssna på musik från när och fjärran, allt från svensk pop i körtappning och klassiska visor, till australiensisk och amerikansk folkmusik. Med musik av bland annat Wilhelm Peterson-Berger, Martin Bagge, Ruth McCall, Vaughan Williams, och Avicii.

 • Tid: 19 maj kl 18.00
 • Plats: Redbergskyrkan, Göteborg
 • Biljetter i dörren: ordinarie 150 kr, student och pensionär 110 kr
  Biljetter förköp: ordinarie 120 kr, student och pensionär 90 kr
  Barn under 12 år går gratis.

Swish: 123-083 30 87 eller PlusGiro: 77 94 17-5
Märk betalningen med ”Kammarkör”, ditt namn samt antal biljetter. tex ”Kammarkör, Namn Namnsson, O2, S1, P1” (O = ordinarie, S = student, P = pensionär)

Konserten görs i samarbete med Sensus.

Varmt välkomna!


Under the direction of Sara Kollberg Clarke, Chalmers Chamber Choir invites you to a spring concert on Pentecost. You are welcome to listen to music from near and far, ranging from Swedish pop in choral arrangement and classic choir tunes, to Australian and American folk music. Featuring music by composers such as Wilhelm Peterson-Berger, Martin Bagge, Ruth McCall, Vaughan Williams, and Avicii.

 • Date: May 19th at 6 PM
 • Location: Redbergskyrkan, Gothenburg
 • Tickets at the door: regular 150 SEK, student and senior citizen 110 SEK
  Tickets in advance: regular 120 SEK, student and senior citizen 90 SEK, children under 12 free

Swish: 123-083 30 87 or PlusGiro: 77 94 17-5 
Please indicate ”Chamber Choir” in the payment, along with your name and number of tickets. For example, ”Chamber Choir, John Doe, O2, S1, P1” (O = regular, S = student, P = senior citizen)

The concert is in collaboration with Sensus.

Warm welcomes!